256

اگــر خــود را از قلــه جهــان،


پــرت کنــم


تــا از افیــون عشــق تــو،


رهــایــی یــابــم؛


بــاز هــم مــردم مــرا،


افتــاده بــر دســت هــای تــو،


خــواهنــد دیــد . . .
سعاد الصباح


پ.ن:

تنها سکوت..

[ شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ] [ 12:17 ب.ظ ] [ الیا ] [ نظرات (2) ]